Ana Sayfa

Görüntü ve ses dosyalarını Html e ekleme :

Hazırladığımız html sayfalarına flash dosyalarını (swf dosyalarını), ses dosyalarını ve benzer uygulama doayalarını eklemek için <embed src="...">....</embed> etiket ve parametresi kullanılılır.Embed, içine koy demektir.<embed> etiketi html sayfalarına program uygulamalarını yerleştirmeye yarar.Örneğin animasyon programı olan Flash ta hazırlanan bir uygulamanın sayfaya eklenmesi gibi.<embed> kodu gerekli yazılımın uygulamasını web sayfalarına yerleştirir.Aşağıdaki uygulama, konuyu kavramanıza yardımcı olacaktır.

 

Kayan Yazılar:

Html de başka bir araç (javascript gibi) kullanmadan yazılara animasyon verilebilir.Bunun için <marquee>....</marquee> etiketi kullanlır.Bu etiket, arasındaki yazıların sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru yavaşça kaymasını sağlar.Yazıların yönü ve hızları değiştirilebilir.

direction="..."    : Yazının yönünü belirlemek için kullanılan parametredir.right (sağ), left (sol), up (yukarı) ve down (aşağı) değerleri atanabilir. Hangi yön seçilirse, yazılar o yöne doğru kayar.

scrolldelay="..." :Marquee metninin karakterler arasındaki kayma süresini, milisaniye cinsinden belirlemeye yarar.

 

behavior="..." : Marquee'nin yaptığı hareketin şeklini değiştirmek için kullanılır.scroll, slide veya alternate değerleri verilebilir.

bgcolor="..."    :Yazıların geçtiği zemin rengini değiştirmek için kullanılan parametredir.

   

Html de açıklama yazma:

Html sayfaları hazırlarken açıklama yazmak istenebilir.Yazılan açıklamalar görüntülenmezler ve sadece bilgi amaçlı kullanılırlar.

<!--Yazılmak istenilen açıklama-->

<!--     --> arasına yazılanlar browserlar tarafından dikkate alınmaz.

Alt-Üst Simge Etiketleri :

Html sayfalarında alt ve üst simgelerin yazılması için kullanılan iki etiket vardır.Bunlar:

<sub>.....</sub>  : Alt simge yazımında kullanılan etikettir.(Sub Script)

<sup>.....</sup>  : Üst simge yazımında kullanılan etikettir.(Super Script)

Örnekler:

 • E=mc2        => E=mc<sup>2</sup>
 • N2SO4        => N<sub>2</sub>SO<sup>4</sup>

Özel Karakter Etiketleri :

 • Html dökümanları hazırlarken, yazılar arasında istenildiği kadar boşluk bırakılabilir; fakat bunlardan sadece bir tanesi algılanılır.Diğer boşluklar tarayıcılar tarafından dikkate alınmaz.Bu nedenle birden fazla boşluk kulanılmak istenildiğinde "& nbsp;" kullanılır.
 • Html dökümanları hazırlarken, özellikle de web tasarımı gibi dersleri içeren dökümanlar hazırlarken bazı özel karakterlerin kullanılması gerekir.Bu özel karakterlere ait kodlar kullanılmadığı zaman tarayıcılar tarafından, kullanılmak istenilen özel karakterler algılanmaz.En çok kullanılan özel karakterler ise küçük(<) ve büyük(>) işaretidir.

  Küçük işareti (<) için, "& lt;"

  Büyük işareti (>) için, "& gt; " kullanılır.

Yatay Çizgi Etiketi :

Ders anlatımı yaptığımız bu sayfalarda gördüğünüz gibi yatay çizgiler çizme için <hr> etiketi kullanılır.Bu etiket ile değişik parametrelerde kullanılabilir.

Örnekler:

 • <hr>
 • <hr align="center" size="8" width="400">
 • <hr align="right" color="red" size="12" width="200">
 

Sizde benzer örnekler yaparak, yatay çizgi çizme mantığını rahatlıkla anlayabilirsiniz.


<< Meta etiketleri | Sık kullanılan diğer etiketler

Başa Dön
Dizayn & Tasarım : Halil Kaya