Ana Sayfa

Html'de metin stillerini belirlemenin üç yolu vardır.Bunlar;

    1. Düzenlenmek istenilen metinin başına ve sonuna gerekli metin düzenleme etiketlerinin konulması ile yapılan metin stilidir.Bu yöntem satır içi biçimlendirme olarakta bilinir.

    2. Sayfanın head kısmına koyulan stillere body bölümden atıf yapılarak metin biçimlemedir.Bu yöntem gömülü biçimlendirme olarak adlandırılır.

    3. Html dökümanının dışında başka bir stil dosyası oluşturularak, stil için bu dosyanın kullanıldığı yöntemdir.Bu yöntemde Cascading Stil Sheets(Yığılmalı Stil kağıtları-CSS) olarak adlandırılır.

Yukarıdaki metotlardan ilk metotta her metin için ayrı ayrı stil belirtirken ikinci ve üçüncü metodlarda stil bir defa belirlenir ve bu stilleri istediğimiz metne uygulayabiliriz.Burada önemli olan bir diğer husus da ilk metodu tüm browserlar sorunsuz yorumlarken, 2. ve 3. metotları farklı browserların, değişik şekillerde yorumlamasıdır. Bu nedenlerden dolayı biz derslerimizde satır içi biçimlendirme olarak adlandırılan ilk metottan bahsedeceğiz.

Başlık Etiketleri

Html'de altı adet başlık etiketi vardır.Bu etiketlerin birbirinden farkı, boyutlarıdır.Başlık etiketi uygulanacak metin <h1>...<h6> etiketlerinden biri ile başlar ve aynı numaralı başlık etiketi ile kapatılır.

Daha önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi sayfamızda görüntülenmesini istediğimiz nesneleri body kısmına yazarız.Bu örnekte body kısmına html'e ait başlık etiketlerini yazdık.Uygulamamızı çalıştırdığınızda başlıklar arasındaki farklılıkları rahatlıkla görebilirsiniz.En büyük başlık etiketi <h1> etiketidir ve bu <h6> etiketine doğru gidildikçe küçülür. Sizde uygulamalar üzerinde değişiklikler yaparak bunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Paragraf Etiketi

Html'de paragraf etiketi <p>....</p> dir. Bu etiketler araındaki metin paragraf özelliği kazanır.Etiket sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak, satır başına yazılır.

<br> Etiketi

<br> etiketi, satır başı yapmak için kullanılır.Browser bu etiketi görünce, geri kalan nesneleri bir alt satırdan devam ettirir.<br> etiketi kapatılmadan kullanılan bir etikettir.Diğer bir çok etiket gibi "/" işareti ile sonlandırılmaz.

Diğer Etiketler

Html de, metinlerde kullanılacak diğer metin biçimlendirme etiketleri; <b>, <i> ve <u> dur.

<b>....</b>    Aradaki metni koyu yapmaya yarar.(bold)

 <i>....</i>     Aradaki metne eğik özelliği vermeye yarar.(italic)

<u>....</u>   Aradaki metnin altı çizili hale gelmesini sağlar.(underline)

 

Yukarıdaki örnekte özellik kazandırılmak istenilen metnin, gerekli etiketler arasına yazıldığına dikkat ediniz.Bunun yanı sıra <br> etiketinin ise kapatılmadan kullanıldığını, diğer etiketlerin hepsinde açılan etiketin kapatılması gerektiğini gözden kaçırmayınız.


<< Html'in genel yapısı | Metin biçimlendirme etiketleri | Font Etiketi >>

Başa Dön
Dizayn & Tasarım : Halil Kaya