Ana Sayfa

Html ile üç türlü liste hazırlanabilir.

    • Sıralı Listeler (Ordered list)
    • Sırasız Listeler (Unordered list)
    • Tanımlama Listeleri (Definition list)

Sıralı listeler rakam veya harf yada her ikisini içiçe kullanarak liste oluşturmamızı, sırasız listeler rakam veya harf yerine madde imleri koyarak liste oluşturmamızı sağlar. Tanımlama listeleri ise bir listeden çok kalabalık metinlerde okumayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek bir araçtır.

Sıralı Listeler (Ordered List):

Liste içine alınacak metinler <ol>...</ol> (ordered list)etiketleri arasına alınarak yazılır. Bu etiketler listenin başladığını ve bittiğini belirtir. Listenin maddelerinin başına ise <li> (list item) etiketi getirilir. Bu etikette <br> etiketi gibi sonlandırılmayan bir etikettir.

<ol> etiketine parametreler ekleyebilir.

type = Listenin rakamla mı harfle mi başlayacağını belirtmek için kullanlır.

start = Listenin hangi harf yada rakam ile başlayacağını belirtmek için kullanılır.

Sıralı listelemede bu parametrelerin kullanılması zorunlu değildir.Varsayılan olarak sıralı listeler, rakamla gösterilir ve 1 ile başlar.

 

Sırasız Listeler (Unordered List) :

Sırasız listelemede de aynı mantık kullanılır.Fark, listeleme yaparken maddelerin başına harf, rakam gibi unsurlar yerine yuvarlak, kare, daire gibi unsurların kullanabilmesidir. <ol> etiketi yerine <ul> etiketini kullanılır, liste maddeleri için kullandığımız <li> etiketi burada da geçerlidir.

type parametresinde kullanıbilecek unsurlar;

disc (içi dolu daire), circle (içi boş daire), square (içi dolu kare) dir.

 

Tanımlama Listeleri :

Tanımlama listelemede kullanılan etiketler <dl>...</dl> , <dd> , <dt> dir. Listenin maddelerini belirtmek için kullandığımız <li> etiketinin yerini burada <dd> ve <dt> etiketleri kullanılır. Aynı şekilde <ol>...</ol> veya <ul>...</ul> etiketleri arasına alınan liste bu sefer <dl>...</dl> etiketleri arasına yazılır.

 Başa Dön
Dizayn & Tasarım : Halil Kaya